Kosten besparen op uw verhuizing?

Bedrijfsverhuizing/ Project verhuizing

  

Samen met uw makelaar heeft u een geschikte locatie gevonden voor uw nieuwe vestiging. Nu kan de verhuizing in gang gezet worden. Neem daarvoor flink de tijd, want er zijn zeer veel werkzaamheden uit te voeren.

Ruim vooraf

Maak het voornemen om te verhuizen bekend aan:
- Raad van Commissarissen
- Management
- Medewerkers
- Gewestelijk Arbeidsbureau
- Ondernemingsraad
- Vakbonden

Archiefverhuizingen

Archief verhuizen is precisiewerk. Naast het overbrengen naar een nieuwe locatie moet er worden ingepakt, gecodeerd en uitgepakt. Archiefstellingen moeten worden gede- en monteerd worden. Eventueel moet te veel aan archief wegens ruimte besparing elders worden opgeslagen. Het is ten zeerste aanbevolen om altijd een gespecialiseerde onderneming in te schakelen voor uw archief verhuizing.

Maak een draaiboek voor uw verhuizing
Zorg voor een goede voorbereiding en neem vooraf met een projectbegeleider van de onderneming van uw keuze alles door om vervolgens het draaiboek samen te stellen. Enkele speerpunten uit het draaiboek zijn:

 • Het inspecteren van het te verhuizen archief
 • Het vaststellen van de verantwoordelijkheden
 • Het vaststellen van een tijdspad (om te voorkomen dat aan de vooravond van de verhuizing toch nog zaken overhaast moeten worden afgerond)
 • Schonen van het archief (op grond van een vastgestelde vernietigings- of selectielijst).
 • De behandeling van vertrouwelijke stukken.
 • De vernietiging van archief (certificaat als bewijs van vernietiging)
 • Kwetsbare objecten of stukken en de speciale verpakking hiervoor
 • Codering van alle stukken.
 • Controle bij vertrek van alle bestanden
 • Controle bij aankomst van bestanden
 • Eventueel de archieven digitaal opslaan (optioneel bij UTS)
 • En natuurlijk het in en uitpakken en eventuele de-montage.

De meeste archiefverhuizers hebben binnen hun service pakket ook het opruimen achteraf inbegrepen. Informeer hier naar als u een offerte aanvraagt.

Vraag nu offertes aan voor uw zakelijke verhuizing.