Kosten besparen op uw verhuizing?

Verzekeringen

  


Je gaat binnenkort verhuizen. Spannend. Na weken van voorbereiding nadert nu het moment van vertrek naar het nieuwe huis en de nieuwe woonomgeving. Stel jezelf de volgende vragen:

  • Heb je je ook afgevraagd hoe het zit met de verzekering van je inboedel
  • Weet je hoe je inboedel tijdens je verhuizing verzekerd is?
  • Heb je je verzekeringspolis daarop nagelezen of heb je je laten informeren door je verzekeringsadviseur?

Is het antwoord nee?  Het is verstandig dat alsnog snel te doen1

Bovendien zal je je tussenpersoon of verzekeringsmaatschappij van je nieuwe adres op de hoogte moeten stellen. Doet je dit niet, dan vervalt na een bepaalde, in de polis genoemde termijn je inboedelverzekering. Over het algemeen is deze termijn dertig dagen, er zijn echter uitzonderingen.

De inboedelverzekering

Voor het afdekken van de mogelijke risico’s met betrekking tot uw inboedel zult u een inboedelverzekering hebben afgesloten. Deze verzekering geldt doorgaans alleen zolang de inboedel zich bevindt op het in de polis aangegeven adres. Als de inboedel wordt verplaatst dan wel verhuisd (en eventueel tussentijds wordt opgeslagen) dan treden de, beperktere, polisvoorwaarden betreffende de "dekking buiten de woning" in werking.
Dat betekent dat als er tijdens de verhuizing iets met uw inboedel gebeurt, de polis een veelal beperktere dekking biedt. Dit heeft consequenties voor de schadevergoeding.
Er zijn wel inboedelverzekeringen die tijdens de verhuizing voorzien in een dekking tegen de schade tengevolge van een ongeval aan het middel van vervoer (de verhuisauto). Maar als de verhuizing of de opslag langer duurt dan de periode die in uw inboedelpolis wordt genoemd, kan het verstandig zijn om aan een aparte verzekering te denken. Kijk dus voor u verhuist uw inboedelpolis hierop na of informeer bij uw tussenpersoon of uw verzekeringsmaatschappij.

Het transport

De meeste verhuizingen nemen slechts één, of hooguit twee dagen in beslag. De inboedel wordt uit het éne huis gehaald, in de verhuisauto geladen, en na de rit bij het andere huis weer uitgeladen.
Ondanks de grote zorgvuldigheid waarmee deze werkzaamheden door het verhuisbedrijf worden uitgevoerd, kan de inboedel schade oplopen. Of er kan iets kwijtraken. De vraag is wie is er dan aansprakelijk voor de ontstane schade?

Over het algemeen is het verhuisbedrijf aansprakelijk voor de vergoeding. Deze vergoeding vindt plaats op basis van de dagwaarde en niet op basis van de nieuwwaarde. Er is echter een aantal gevallen waarin je het verhuisbedrijf niet aansprakelijk kunt stellen voor de schade.

Bijvoorbeeld als het laden of lossen en het in- of uitpakken van de inboedel en het uit elkaar halen of in elkaar zetten van de meubelen door jezelf is gedaan. Ook voor het afsterven van planten, het niet goed (meer) functioneren van elektronische apparatuur etc., is de verhuizer niet aansprakelijk.

Dit alles staat nauwkeurig omschreven in de Algemene Voorwaarden voor Verhuizingen. Het verhuisbedrijf (indien erkend)zal je deze kosteloos verstrekken. Heeft hij dat nog niet gedaan, vraagt u hem er dan om.

De hiervoor genoemde uitzonderingen, die voor eigen risico zijn, kunnen ook verzekerd worden. Deze verzekering kan de verhuizer voor je afsluiten. wel zo makkelijk. De premie van deze extra verzekering is voor je eigen rekening. Mocht je toch schade lijden, meldt dit dan direct bij de verhuizer.

Ben je nog op zoek naar een verhuisbedrijf? Vraag dan nu gratis offertes aan.